وسایل و موادی که جهت ارتودنسی لازم هستند و به درمان کمک می کنند اینجا معرفی می شوند.