الاستیک (کش) های بین فکی جزو ابزاری های هستند که تقریبا همه بیماران ارتودنسی طی درمان به آن نیاز پیدا می کنند.همکاری بیمار در استفاده از آن ها جزو ضروریات رسیدن به درمان مناسب/ایده آل می باشد.در این آلبوم انواع مختلف الگو های استفاده از این کش ها معرفی شده اند.