در این آلبوم انواع سیستم ها و دستگاه های ارتودنسی معرفی شده اند.نیز قطعات ریز مشترک بین دستگاه ها با نام علمی (و عامی) معرفی شده اند.اشنایی با این نام ها امکان برقراری ارتباط بهتر بین بیمار-منشی-درمانگر را مقدور می کند.