خدمات نظارتی در ارتودنسی عبارت از ارایه خدمات بدون مداخله مستقیم روی دندان ها و فکین است. یکی از زمینه های کاری در تخصص ارتودنسی هدایت رشد اسکلت و صورت یا هدایت رویش دندان ها است.به این ترتیب که متخصص بر اساس علم خود برآوردی از وضع موجود انجام می دهد و پیش بینی از آینده برای وی مقدور می شود تا بتواند بسته به نیاز بیمار خدمات نظارتی در ارتودنسی را مناسب با شرایط بیمار برنامه ریزی کند. حال ارایه خدمات نظارتی در ارتودنسی عملی خواهد بود و ارتودنتیست تلاش خواهد کرد با همکاری بیمار/والدین مسیری در برابر بیمار ایجاد کند که رشد اسکلت  و بافت نرم صورت ویا رویش دندان های بیمار در جهت مطلوب هدایت شود.

مثلا فقط دستور کشیدن یک یا چند دندان را می دهد تا مشکل را حل کند یا از ایجاد و پیچیده شدن مشکلات جلوگیری نماید. (این مقاله را بخوانید)