این گالری مخصوص ارتباط و پرسش و پاسخ همکارانی است که درمان بیماران خود را با سیستم دیمون انجام می دهند.
دسترسی به مطالب این گالری مستلزم ثبت نام ویژه است.