در این آلبوم با علل رایج صدمه به اتصالات ارتودنسی یا بافت های اطراف آشنا می شوید و راه های پیشگیری کردن آن ها مرور می شود، همینطور عوارض بی توجهی به آن هاو به خصوص نكات و كمك های اولیه در صورت رخ دادن این اتفاقات بررسی می شوند.