در این قسمت مطالب آموزشی تخصصی تر منتشر خواهند شد،
نیز مطالبی در مورد مسایلی که بیماران در طی درمان به آن ها بر می خورند و داشتن اطلاعات در مورد این موارد می تواند کمک کننده باشند.
همینطور دستورالعمل هایی برا بهبود روند درمان بیماران.
به عبارتی هرآنچه که بعد از آغاز درمان ارتودنسی یا پس از پایان ارتودنسی  دانستن آنها لازم است!