در بخش مراحل ارتودنسی مقالاتی ارایه شده اند که مراحل مختلف درمان ارتودنسی ثابت یا متحرک از ابتدا تا بعد از درمان در آن ها ارایه و بحث شده است.

مراحل ارتودنسی از تشخیص و طراحی درمان تا اجرای درمان و مراحل درمان های مختلف متحرک یا ثابت یا نامرئی و حتی مراحل فالو آپ بعد از ارتودنسی همگی در این بخش اشاره شده اند تا خواننده بتواند با نکات مهم و اهمیت هرکدام بیشتر آشنا شود.