ریتینر شفاف (نگهدارنده نامرئی ارتودنسی) را چگونه استفاده کنیم؟

ریتینر شفاف نوعی نگهدارنده ارتودنسی است. نگهدارنده یا ریتینر وسیله ای است که بعد از درمان ارتودنسی به بیمار ارایه می شود تا مانع برگشت ارتودنسی شود. بسته به شرایط بیمار و صلاحدید متخصص  ارتودنسی نوع ریتینر (نگهدارنده) انتخاب می شود. مهمترین مزیت ریتینر شفاف چیست؟ ریتینر شفاف نوعی نگهدارنده ارتودنسی است که به خاطر … ادامه خواندن ریتینر شفاف (نگهدارنده نامرئی ارتودنسی) را چگونه استفاده کنیم؟