مراحل یک ارتودنسی فوق تخصصی برای نجات از جراحی فک

ارتودنسی فوق تخصصی عبارتی نیست که از نظر آکادمیک مقبول باشد اما وقتی درمانی انجام می شود که فقط کمی از متخصصین قادر به آن باشند، شاید بتوان گفت که یک ارتودنسی فوق تخصصی است!