ارتودنسی بستن فضا در بزرگسالی

بستن فضاهای زیاد بین دندان ها کاری سخت است و نیازمند طراحی و اجرای درست درمان است تا با حداقل عوارض و در حداقل زمان ارتودنسی به اتمام برسد. رسیدن به این هدف در افراد بزرگسال سخت تر هم می شود و دقت و مهارت بیشتری لازم دارد! تصویری که می بینید متعلق به یکی … ادامه خواندن ارتودنسی بستن فضا در بزرگسالی