در این آلبوم نمونه ای از مشکلاتی که بیمار را نیازمند درمان ارتودنسی می کند ارایه می شود.
به این منظور بهتر است ابتدا بدانیم حالت ایده آل دندان های جلو و عقب چگونه است و یک ارتودنسی خوب باید به چه هدفی برسد: